Szew pierwotny

Szew pierwotny

Poprawne wykonanie szwu pierwotnego jest trudne. Rank i Wakefield wymieniają cztery warunki, jakie należy spełnić dla właściwego wykonania tego szwu. Rana musi być ,,czysta”, tj. zadane ostrym narzędziem brzegi jej gładkie, i musi być klinicznie czysta. Operacja musi być wykonana przez doświadczonego chirurga, a warunki sali operacyjnej w pełni powinny odpowiadać wymaganiom, tj. zespół operacyjny czynny przez całą dobę. Czwartym i ostatnim warunkiem jest czas, który upłynął do chwili wykonania pierwotnego szwu — opóźnienie wykonania go stwarza niebezpieczeństwo rozwinięcia się zakażenia. Trudność wykonania szwu pierwotnego spowodowana jest delikatnym i cienkim epineurium, którego zeszycie wymaga dużej umiejętności. Seddon uważa, że jeśli cztery wymienione wyżej warunki nie mogą być spełnione, to — po prowizorycznym zbliżeniu kikutów nerwowych widoczną, grubą czarną nicią w czasie pierwotnego zaopatrzenia rany — ostateczne zeszycie nerwu wykonujemy wtórnie. Bezwzględnym wskazaniem do wykonania szwu pierwotnego są uszkodzenia nerwów palcowych lub drobnych, a ważnych odgałęzień głównych pni nerwowych.